Skip to content

Za projekte u prevenciji zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama Krapinsko-zagorska županija osigurala više od 89 tisuća eura

Posted in Vijesti Radija Kaj

KRAPINA – Ugovore korisnicima županijskih potpora za sufinanciranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva, dodijelio je u ponedjeljak, 6. svibnja 2024. godine, u Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Natječaj je bio otvoren mjesec dana, a na njega je pristiglo 66 prijava, od kojih je 55 zadovoljilo uvjete i ostvarilo financiranje u ukupnom iznosu od 89.550 eura. Kroz njega su predviđena sredstva u prioritetnim područjima mentalnog zdravlja, rane intervencije i osoba s invaliditetom.

– Izuzetno je važno da kontinuirano radimo na senzibiliziranju javnosti za probleme s kojima se susreću pojedine skupine ljudi, odnosno ranjive skupine, a imamo ljude u udrugama koji su izuzetno aktivni i kvalitetu života u ruralnim područjima dižu na razinu koju imaju veliki gradovi i time se možemo ponositi, rekao je župan Kolar.

Krapinsko-zagorska županija natječaje iz ovih područja raspisuje već 20 godina, svake godine povećavaju se sredstva za ovu namjenu, a ove godine prijavilo se i osam novih udruga. Od 2016. godine Županija je  izdvojila 703 tisuća eura potpore kroz ovaj natječaj, a godišnje za ovaj sektor izdvaja i više od 730 tisuća eura.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska