Skip to content

Potpore za širokopojasni internet ostvarilo 26 općina i gradova Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti Radija Kaj

PREGRADA – Uvođenje širokopojasnog interneta, bila je tema konferencije za medije, održane u četvrtak, 25. travnja 2024. godine, u Pregradi. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odobrilo je potpore za uvođenje širokopojasnog interneta na području, gdje ne postoji komercijalni interes, a među brojim korisnicima nalazi se i Krapinsko-zagorska županija. Općina Bedekovčina te gradovi Donja Stubica, Pregrada i Zlatar ušli su, među 26 gradova i općina Hrvatskog zagorja, u projekt za koji je odobreno 25 milijuna eura s 51.490 potencijalnih korisnika, a trebao bi završiti do kraja 2026. godine.

Cilj projekta je osigurati pokrivanje brzim i ultra brzim širokopojasnim pristupom, čime će se stvoriti preduvjeti za održiv, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. – Godine upornosti su se isplatile jer je napokon došao trenutak kada ćemo moći imati brzinu širokopojasnog interneta od 100 MB u sekundi, što je danas potreba gospodarstva, obrazovanja, ali i svih  domaćinstva, rekao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, dodavši kako će Županija zajedno sa svojim poduzećima biti na raspolaganju za realizaciju ovog projekta, budući da će biti potrebna konkretna koordinacija s građanima unutar općina i gradova.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska