Skip to content

Konstituiran novi saziv Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije

Posted in Vijesti Radija Kaj

KRAPINA – Konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije održana je u četvrtak, 4. travnja 2024. godine, u Poslovno-tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije u Krapini. Županijski savjet mladih konstituiran je izborom predsjednice Savjeta Mihaele Visinski. Nju su izabrali članovi Savjeta, koje je nakon provedenog Javnog poziva 6. ožujka 2024. godine imenovala Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije. Za zamjenika predsjednice izabran je Marko Šoštarić. Županijska skupština je u Savjet mladih imenovala i Ivanu Vuzem, Niku Kovačeca, Mariju Gebert, Janu Parlaj, Veroniku Gajšak, Martu Jagečić, Paolu Novak, Leonardu Škreblin i Ivana Zrinskog, a dio Savjeta će, sukladno Zakonu, biti i po jedan predstavnik svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave s  područja Krapinsko-zagorske županije.

Konstituirajuću sjednicu je do izbora predsjednice vodio predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša, a na sjednici je bila i zamjenica župana Jasna Petek koja je na izboru čestitala svim članicama i članovima Savjeta te istaknula odličnu suradnju Županije i njezinog Savjeta mladih koji je nedavno izabran za primjer dobre prakse za čitavu Republiku Hrvatsku.

Županijski savjet mladih je zakonom određen kao savjetodavno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska