Skip to content

Aktualne teme na sjednici Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije

Posted in Vijesti Radija Kaj

VARAŽDIN – Savjet za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije održao je svoju redovnu sjednicu  na kojoj se raspravljalo o stanju prometa na cestama Varaždinske županije u 2023. godini, o pitanju derivacijskog kanala koji prolazi kroz općine Petrijanec, Sračinec i Trnovec Bartolovečki, a članovi su informirani i o aktivnostima ŽUC-a, HC-a, HAC-a kao i PU varaždinske.

Prema podacima PU varaždinske u 2023. godini na području Varaždinske županije evidentirano je 1194 prometnih nesreća što je smanjenje za 11 posto u odnosu na 2022. godinu, a osjetno je i  smanjenje broja stradalih osoba u prometnim nesrećama, za razliku od prva dva mjeseca ove godine, kada se bilježe negativni trendovi stradavanja osoba u prometnim nesrećama. Kako je istaknuo ravnatelj ŽUC-a Tomislav Osonjački, u cilju veće sigurnosti prometa u 2023. godini sanirano je 25 klizišta te je povučeno više od 50 kilometara novog sloja asfalta na oštećenim dionicama županijskih i lokalnih cesta financiranih iz Fonda solidarnosti.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska