Skip to content

Za zdravstvene, socijalne i humanitarne programe Zagrebačka županija osigurala 400 tisuća eura

Posted in Vijesti Radija Kaj

ZAGREB – Javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja objavila je Zagrebačka županija. Za ovu namjenu osigurano je 400 tisuća eura, a prijave se podnose do petka, 24. svibnja 2024. godine.

Prijavitelji mogu biti udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, a koje djeluju na području Zagrebačke županije. Također, prijavitelji moraju imati osigurane organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa javnih potreba i javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga. Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Programi i projekti od posebnog interesa za Zagrebačku županiju odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi. Financijska potpora za pojedini program, odnosno projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje tisuću eura do najviše 55 tisuća eura, a u sklopu ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program, odnosno projekt.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska