Skip to content

Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu predane 122 državne nekretnine na daljnje raspolaganje i upravljanje

Posted in Vijesti Radija Kaj

VARAŽDIN – S ciljem ubrzavanja procedura i stavljanja državne imovine u funkciju razvoja Varaždinske županije te njezinih gradova i općina, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Sanja Bošnjak predala je na daljnje postupanje županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku i zamjeniku gradonačelnika Grada Varaždina Miroslavu Markoviću ukupno 122 predmeta za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Varaždinskoj županiji predano je 99 predmeta, od kojih se njih 35 odnosi na zahtjeve u kojima su podnositelji jedinice lokalne i područne samouprave te 64 predmeta u kojima su podnositelji fizičke i pravne osobe. Gradu Varaždinu predana su 23 predmeta koja se odnose na nekretnine na njihovom području, a riječ je o zahtjevima čiji su podnositelji fizičke i pravne osobe.

– Od 2016. godine je Vlada RH s jedinicama lokalne samouprave s područja Varaždinske županije i s trgovačkim društvima u njihovom vlasništvu sklopila 25 ugovora o raspolaganju državnim nekretninama, od čega 11 ugovora o darovanju. Time su darovne nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti 2,65 milijuna eura. S Gradom Varaždinom su u istom razdoblju sklopljena dva ugovora u darovanju, kojima su darovane nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti 948 tisuća eura, rekla je državna tajnica Sanja Bošnjak. Župan Stričak je istaknuo da mu je posebno drago što je upriličena primopredaja predmeta.

– Sa zadovoljstvom smo preuzeli predmete državne imovine, jer vjerujemo da ćemo brže i lakše provoditi postupke vezane uz građevine i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, jer smo upoznati sa stanjem na terenu. Svi zajedno ćemo se potruditi da zahtjeve riješimo u što je moguće kraćem vremenu kako bi državne nekretnine bile stavljene u funkciju. Da vodimo brigu o imovini, pokazuju nekretnine koje su dosad dane na upravljanje Varaždinskoj županiji. Najnoviji primjer su nekretnine u obuhvatu projekta „Posjetiteljskog centra Gaveznica“ na području Lepoglave, a za koje je u tijeku realizacija darovanja, dok nam je prošle godine Republika Hrvatska na uporabu na razdoblje od 50 godina dodijelila arboretum Opeka, koji planiramo revitalizirati i obnoviti, kazao je župan Stričak.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska