Skip to content

Utvrđeni planovi za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u Zagrebačkoj županiji

Posted in Vijesti Radija Kaj

ZAGREB – Županijski financijski plan za provođenje ovogodišnjih zadaća iz područja zaštite od požara u visini od 694 tisuće eura prihvaćen je na sjednici Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije. Planom je predviđeno s 345 tisuća eura financirati osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, za nabavu vatrogasnih vozila i opreme osigurano je 80 tisuća eura, za financiranje Centra 112 – vatrogasni koordinatori osigurano je 186 tisuća eura, dok je za intervenciju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika i godišnju vježbu županijskih operativnih snaga osigurano po deset tisuća eura. Na prijedlog Stožera Plan donosi Župan Zagrebačke županije.

– Sustav zaštite od požara na području Zagrebačke županije kvalitetno je organiziran, rekao je zamjenik župana i načelnik Stožera Ervin Kolarec, ističući kako Županija izdvaja značajna sredstva za rad vatrogasne zajednice koja okuplja više od 4000 operativnih članova.

Stožer je prihvatio ovogodišnji Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Zagrebačke županije i Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na području Zagrebačke županije čiji je cilj da se na jednom mjestu utvrde konkretne dužnosti, odgovornosti i postupci, kako bi subjekti bili pravovremeno upoznati sa svojim pravima, obvezama i pravilnim načinima postupanja. Prostor za uspostavu zapovjednog mjesta i koordinacije u gašenju velikih požara na otvorenom za područje Žumberka i Samoborskog gorja je upravna zgrada Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“, Ispostava Eko centar Budinjak, a za područje „Parka prirode Medvednica“, u dijelu koji prostorno ulazi u područje Zagrebačke županije, je upravna zgrada Općine Bistra.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska