Skip to content

Sadnja tisuću stabala diljem Čakovca

Posted in Vijesti Radija Kaj

ČAKOVEC – Diljem Čakovca u narednom razdoblju, zahvaljujući projektu „Sadnja drvoreda uz staze na području Grada Čakovca“, posadit će se tisuću novih sadnica stabala te postaviti 100 klupa i isto toliko koševa za otpatke na 14 lokacija. Projekt s 80 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupno je vrijedan 175 tisuća eura. U tijeku je prva faza projekta, tijekom koje će biti posađeno 369 stabala na sedam lokacija, među kojima su Neumannova ulica, Ulica Braće Graner, Športska ulica, Kalnička ulica, Zagrebačka ulica, Preloška ulica, Vukovarska ulica i Ulica Putjane.

Cilj je projektom formirati nove zelene nasade, posebno obogatiti i uljepšati ulaze u Čakovec, rekla je gradonačelnica Ljerka Cividini. – U narednom razdoblju očekuje nas diljem Čakovca intenzivna sadnja, kako bi naš grad već ove godine dobio nove zelene površine, a postavljat će se i urbana oprema, koja nam je također potrebna, dijelom i uz uzimanje u obzir sugestija te prijedloga naših sugrađana. Prije početka radova izradili smo Elaborat sadnje stabala, postave klupa i košara za otpatke s mikro lokacijama dionica, a dodatna vrijednost ovog projekta je i činjenica da će se, uz sadnju, sanirati pojedine pješačko-biciklističke staze, objasnila je gradonačelnica Cividini.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska