Skip to content

Prema indeksu razvijenosti Krapinsko-zagorska županija napredovala u viši rang

Posted in Vijesti Radija Kaj

KRAPINA – Sukladno novoj Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Krapinsko-zagorska županija nalazi se u trećoj skupini, odnosno drugoj polovini iznadprosječno razvijenih županija. Novi indeks razvijenosti Krapinsko-zagorske županije iznosi 101,297, što je povećanje u odnosu na 2018. godinu, kada je indeks razvijenosti iznosio 97,976 te je prema tome bila smještena u drugu skupinu županija, tj. u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave. U odnosu na 2013. godinu, Krapinsko-zagorska županija napredovala je za dva mjesta po razvijenosti, odnosno bilježi najveći napredak.

Indeks razvijenosti izračunava se temeljem stope nezaposlenosti, dohotka po stanovniku, proračunskih prihoda općine, grada ili županije po stanovniku, općeg kretanja stanovništva, stope obrazovanja i indeksa starenja. Iako je u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvaren porast po svim pokazateljima koji se koriste kod izračunavanja indeksa razvijenosti, najveća standardizirana vrijednost zabilježena je kod pokazatelja prosječne stope nezaposlenosti.

U odnosu na izračun vrijednosti indeksa razvijenosti iz 2018. godine, od 32 jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije, njih 28 bilježi napredak. Smanjen je broj ispodprosječno razvijenih gradova i općina, a povećan je broj onih iznadprosječno razvijenih. Dok se županije razvrstavaju u četiri skupine, gradovi i općine raspoređeni su kroz osam skupina, a na području Krapinsko-zagorske županije više nema lokalnih jedinica koje pripadaju u II. skupinu razvijenosti već su dvije općine s najmanjom vrijednosti smještene u III. skupinu.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska