Skip to content

Pred vijećnicima Gradskog vijeća Grada Varaždina čak 44 točke dnevnog reda

Posted in Vijesti Radija Kaj

VARAŽDIN – Rebalans proračuna Grada Varaždina, glavna je točka nove sjednice Gradskog vijeća koja će se održati idućeg utorka, 19. ožujka 2024. godine u velikoj koncertnoj dvorani HNK Varaždin, najavljeno je na konferenciji za novinare u ponedjeljak, 11. ožujka 2024. godine, u Varaždinu. Predloženim izmjenama, Proračun Grada Varaždina povećava se za devet milijuna eura, odnosno ukupni primitci bili bi 117,2 milijuna eura dok bi rashodi iznosili 121,8 milijuna eura, a kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Varaždina Miroslav Marković, povećali bi se opći prihodi za četiri milijuna eura te bi oni iznosili 39 milijuna eura. – Povećanje je potrebno zbog značajnih poskupljenja usluga projektiranja i izvođenja radova, a ovim ćemo rebalansom sve to morati uskladiti, obrazložio je Marković. Najveći udio u rebalansu ima Odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo pa je tako stavka izgradnje novih cesta, ulica i trgova povećana za 1,32 milijuna eura zbog otkupa zemljišta i uređenja prometnica te kupnje zemljišta u gospodarskoj zoni Brezje. Uz to, povećat će se plaće djelatnicima u vrtiću, obnovio bi se HNK Varaždin, a Grad ulazi i u projekt izgradnje stanova za mlade.

Kako je najavio predsjednik Vijeća Lovro Lukavečki, pred vijećnicima će se naći čak 44 točke dnevnog reda te će ovo biti jedna od duljih i iscrpnijih sjednica, ali i posljednja koja će se održati izvan gradske vijećnice koja je u završnoj fazi opremanja. Osim rebalansa proračuna, gradski će vijećnici razmatrati i izvještaj o radu gradonačelnika, dati suglasnost za dugoročno zaduživanje društva Parkovi, raspravljati o novoj strategiji za upravljanje imovinom, te donijeti odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidature novih članova Savjeta mladih Grada Varaždina i drugo.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska