Skip to content

Međimurska županija nastavlja podupirati djelatnosti rane intervencije MURID-a

Posted in Vijesti Radija Kaj

ČAKOVEC – Sporazum vrijedan 47 tisuća eura, kojim Međimurska županija osigurava potporu radu Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID u 2024. godini, potpisali su župan Matija Posavec i ravnateljica Silvija Pucko. MURID-ove programe podrške koristi oko 130 djece, no potrebe su višestruko veće pa postoji lista čekanja. U Međimurju je trenutno oko 530 djece predškolske dobi koje trebaju podršku stručnjaka MURID-a, a opremanjem novog prostora i novim zapošljavanjima Centar će moći pokriti navedene potrebe. U Čakovcu je u izgradnji i regionalni rehabilitacijsko-edukacijski centar te će djelovanje obiju ustanova pružiti kompletnu skrb za djecu i mlade s poteškoćama u svim razvojnim fazama. MURID-ov centar regionalna je ustanova za procjenu i dijagnostiku te integrirane programe rane intervencije, kao i edukacijski centar za stručnjake u području rane intervencije u djetinjstvu te jedinstveno i objedinjeno mjesto pristupa ranoj intervenciji. Usluge koriste i djeca i roditelji iz svih sjevernih županija, ne samo iz Međimurske, jer je Centar licencirana ustanova za ovakav oblik skrbi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska