Skip to content

Međimurska županija i Općina Nedelišće sporazumom utvrdile put prema gradnji nove škole

Posted in Vijesti Radija Kaj

NEDELIŠĆE – Sporazum o izgradnji nove škole u Nedelišću, kojim su definirana i pitanja imovinsko-pravnih odnosa na predviđenoj lokaciji, nadomak sportskog centra Aton, potpisali su župan Međimurske županije Matija Posavec i načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak. Međimurska županija zatražila je od Ministarstva znanosti i obrazovanja suglasnost za idejni projekt, o čemu ovisi način realizacije projekta. Županija se obvezala, sukladno proračunskim mogućnostima, pratiti izgradnju škole, no omjer financiranja će ovisiti o odobrenim novčanim sredstvima.

S obzirom na blizinu Nacionalnog gimnastičkog centra Aton, ovim sporazumom definirana je mogućnost da učenici koriste sportsku dvoranu Atona u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, što će Općina Nedelišće osigurati vlastitim sredstvima, u slučaju da idejni projekt izgradnje škole dobije suglasnost resornog Ministarstva.

Važnost ovog ulaganja u obrazovanje ogleda se i u činjenici da je potreba za novom školom u Nedelišću iskazana još prije 20-ak godina, naglašava župan Matija Posavec. – S naše strane smo učinili sve da otvorimo put prema gradnji nove škole, projekta koji bi predstavljao značajan korak naprijed u razvoju obrazovanja u Međimurju i našoj najvećoj općini. Sada je na potezu država, a kada situacija bude jasna, pristupit ćemo realizaciji ovog sporazuma ili pronalaziti nove opcije, rekao je župan Posavec.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska