Skip to content

Iskustva Međimurske županije u korištenju EU sredstava, koristit će i Općina Hrvatska Dubica

Posted in Vijesti Radija Kaj

ČAKOVEC – U posjetu Međimurskoj županije boravila je načelnica Općine Hrvatska Dubica Ružica Karagić sa suradnicima te je tom prilikom održan radi sastanak u sjedištu Županije u Čakovcu sa županom Matijom Posavcem. Gostima iz Hrvatske Dubice predstavljeni su modeli i aktivnosti županijskih razvojnih agencija, kulturni i turistički potencijali te Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi. Općina Hrvatska Dubica je općina koja je u pograničnom području Sisačko-moslavačke županije i teško je stradala u Domovinskom ratu. Oslobođena je, između ostalog, zahvaljujući mudrom vođenju vojnih operacija i zapovijedanju međimurskih branitelja Dragutina Remenara i Ivice Ivacija, koji su dali velik doprinos. Kako je istaknuto na sastanku, posredstvom umirovljenog pukovnika Željka Tomašića, Međimurska županija nastojat će pomoći u pripremi projekata za fondove i prekogranične programe te povezati Lokalne akcijske grupe, kako bi se ova općina razvila.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska