Skip to content

Gradi se industrijska cesta u poduzetničkoj zoni općine Luka

Posted in Vijesti Radija Kaj

LUKA – Radove na izgradnji industrijske ceste u poduzetničkoj zoni općine Luka obišao je u ponedjeljak, 19. veljače 2024. godine, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić sa suradnicima. Radi se o zoni od oko 40 hektara, koja zbog svog položaja privlači sve veći broj investitora, a ovom prometnicom koja se uređuje u tri faze dodatno će se omogućiti kvalitetniji prometni pristup. U tijeku su radovi na prvoj fazi izgradnje industrijske ceste u dužini od 300 metara, koju Zagrebačka županija financira s nešto više od 46 tisuća eura. Druga faza radova, koja je u planu, predviđa nastavak izgradnje dodatnih 300 metara ceste prema državnoj cesti D1, vrijednosti 201 tisuću eura. U trećoj fazi radova planira se izgradnja mosta te kružnog raskrižja, kao spoj ove industrijske ceste na državnu, odnosno „Staru zagorsku magistralu“. – Nastavljamo s ulaganjima u razvoj i opremanje poduzetničkih zona, kojih je na području Županije dvadesetak, te planiramo i otvaranje novih jer na taj način, privlačenjem gospodarstvenika i investitora, otvaramo nova radna mjesta, te utječemo na svekoliki razvoj i kvalitetu života građana Zagrebačke županije, istaknuo je župan Kožić.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska