Skip to content

Građanima Samobora osigurano 80 parcela Gradskih vrtova

Posted in Vijesti Radija Kaj

SAMOBOR – Ugovore za besplatno korištenje samoborskih Gradskih vrtova, na zemljištu kod nekadašnje vojarne, potpisalo je 70 dosadašnjih i devet novih korisnika. Parcele su veličine 50 četvornih metara, a daju se na korištenje na vrijeme od godinu dana bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara. Na vrtnim parcelama građani mogu saditi povrće i jagodasto voće, začinsko bilje i cvijeće za vlastite potrebe. Korisnicima su na raspolaganju zajednički dijelovi vrta s pripadajućom opremom i osiguranim prostorom za druženje. Posebna se briga vodi o gospodarenju otpadom te su korisnicima na raspolaganju i komposteri, koje koriste za kompostiranje biljnog otpada iz svojih vrtova.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska