Skip to content

Brojni provedeni, ali i započeti kapitalni projekti, predstavljeni na 14. sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije

Posted in Vijesti Radija Kaj

VARAŽDIN – Izvješće o radu župana za II. polugodište 2023. godine, uz detaljan pregled najvažnijih provedenih, kao i započetih novih aktivnosti,  prihvaćeno je na 14. sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj u srijedu, 6, ožujka 2024. godine, u Varaždinu. Kako je istaknuo župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine, obilježeno je uspješnim završetkom dvaju EU kapitalnih projekata: otvorenjem Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, vrijednim 18,4 milijuna eura te Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, vrijednog 13 milijuna eura. Završeni su i projekti „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi – Arboretum Opeka”, i „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“, ukupne vrijednosti oko 351 tisuće eura, u sklopu kojeg su postavljene solarne elektrane na 12 škola. Ovi projekti, ali i brojni drugi u zdravstvu i školstvu, uspješno su u provedbi, a ulagalo se i u ostale sektore te izdvajalo za potpore poljoprivredi dok su u turističkom sektoru ponovno oboreni rekordi u dolascima i noćenjima.

– Kada završimo obnovu i dogradnju škola, Varaždinska će županija biti jedina županija u Hrvatskoj, čija će djeca imati jednosmjensku nastavu, rekao je župan Anđelko Stričak, dodavši i da 82 milijuna eura investicija u zdravstvu, govori u koliko velikom investicijskom razdoblju se nalazi Varaždinska županija.

Županijski vijećnici odlučivali su o 25 točaka dnevnog reda, a među njima je bilo čak sedam važnih projekata, odnosno investicija, poput rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec te projekata rekonstrukcije i dogradnje školskih zgrada i sportskih dvorana područnih Nova Ves Petrijanečka i Strmec Podravski. Vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnina sa statusom kulturnog dobra – dvorca u Beli.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska