Skip to content

Zagrebačka županija pomaže poljoprivrednicima

Posted in Vijesti Radija Kaj

ZAGREB – Zagrebačka županija sa 130 tisuća eura sufinancira troškove nabave poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnicu presadnica, kao i subvenciju kamate na kredite za nabavu materijal u 2024. godini. Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2023. godine,  sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Županije, a važno je i da sjetvu i sadnju obavljaju na području Zagrebačke županije i/ili Grada Zagreba te da nemaju nepodmirenih obaveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

Potpora za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu i sadnju dodjeljuje se u vrijednosti od najmanje 300 eura ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 600 eura po korisniku, dok intenzitet potpore ovisi o kategoriji prijavitelja – profesionalni poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik, ekološki poljoprivrednik i mladi ekološki poljoprivrednik.

Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve i/ili sadnje dodjeljuje se u vrijednosti do pet tisuća eura po korisniku, s time da najmanji iznos kreditiranja mora iznositi 1.500 eura, a najveći iznos kreditiranja je 125 tisuća eura. Kamatna stopa smije iznositi do 4 posto godišnje, za cijelo razdoblje otplate kratkoročnog kredita, a Zagrebačka županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita.

Javni pozivi su otvoreni do 15. studenoga 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava, a zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska