Skip to content

Za socijalnu skrb u 2024. godini Krapinsko-zagorska županija izdvojit će više od 450 tisuća eura

Posted in Vijesti Radija Kaj

KRAPINA – Više od 1,8 milijuna eura izdvojila je Krapinsko-zagorska županija u 2023. godini za sektor socijalne skrbi, a u 2024. godini u planu su ponovno brojne aktivnosti. Socijalne usluge za žrtve nasilja, rana intervencija, programi za djecu, samo su neki od usluga koje Županija kontinuirano pruža svojim korisnicima. – Svake godine pojavi se neka nova potreba: prošle godine je to bila kupnja kuće za Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine, rekla je zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, dodavši kako Županija provodi brojne aktivnosti, ali ulaže i značajna sredstva u proračunu za djecu i njihovo sretnije odrastanje. Naime, Krapinsko-zagorska županije je prva županija koja je uvela Dječji participativni proračun, a kako bi pomogla i građanima u potrebi, uspostavljen je i cjelovit sustav podrške žrtvama nasilja u obitelji kroz projekt „Novi početak“. – Da bi društvo funkcioniralo, važno je da mi kao društvo, ali i kao Županija, imamo senzibilitet za sve ljude kojima je potrebna pomoć i koji su u potrebi, a za to je bitna suradnja između svih institucija i udruga civilnog društva, jer samo, ako slušamo ljude i na terenu vidimo njihove potrebe, možemo donosili najbolje odluke, zaključio je župan Kolar.

U 2024. godini za socijalnu skrb je osigurano je više od 450 tisuća eura, jer nema većih projekata u planu, no jedan od značajnih projekata je i Izrada socijalnog plana do 2026. godine.

 

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska