Skip to content

Šibensko-kninska i Međimurska županija šire suradnju i unutar Saveza Alpe-Jadran

Posted in Vijesti Radija Kaj

SKRADIN – Na inicijativu župana Međimurske županije Matije Posavca, u Skradinu je održan sastanak sa županom Šibensko-kninske županije Marka Jelića, državnog ministra za europske, međunarodne poslove, obrazovanje i ljudske potencijale Savezne države Štajerske Wernera Amona te veleposlanika Republike Austrije u Republici Hrvatskoj Markusa Wuketicha. Na sastanku se razgovaralo o potencijalnoj suradnji regija, s naglaskom na pristupanju Šibensko-kninske županije Savezu Alpe-Adria, jednom od najstarijih međuregionalnih organizacija u srednjoj Europi. Župan Šibensko-kninske županije Marko Jelić zahvalio je županu Posavcu što je prepoznao potencijal prilike da i Šibensko-kninska županija uđe u ovo društvo kvalitetnih i odabranih te naprednih regija Europe. – Drago mi je što će i Šibensko-kninska županija putem Alpe-Adria Saveza dobiti mogućnost izgradnje zajedničkih odnosa s drugim regijama Europe, surađivati na planu kulture, znanosti, ali i razvoja tehnologije, kazao je Jelić.

– Veliko zadovoljstvo mi je biti ovdje i proširivati našu suradnju, što je samo jedan od rezultata naših nastojanja da povežemo i zbližimo naše županije. Povezuju nas slična razmišljanja o razvoju naših sredina, a kada imate želju za napretkom, tada učite od razvijenijih i inovativnih, u ovom slučaju od onih koji su već duže uključeni u euro-atlantske procese. Osim suradnje u europskim savezima, nastojimo i dalje promicati uspješnu suradnju na 13. Sajmu agroturizma Šibensko-kninske županije na kojem će međimurski poljoprivredni proizvođači imati priliku prezentirati svoje proizvode, čime direktno pridonosimo povezivanju kontinentalne i jadranske Hrvatske,  istaknuo je župan Posavec te naveo primjere Koruške i Štajerske, s kojima Međimurska županija surađuje.

U sljedeće dvije godine Savezom Alpe-Jadran predsjeda državni ministar za europske, međunarodne poslove, obrazovanje i ljudske potencijale Savezne države Štajerske Werner Amon, a u listopadu prošle godine Međimurska županije i Savezna država Štajerska potpisali su sporazum o suradnji u područjima obrazovanja, znanstvenih istraživanja, kulture, sporta i turizma, javne uprave, kao i poljoprivrede – osobito voćarstva i vinogradarstva – te ekonomije. A konkretni koraci iz tog sporazuma vidljivi su već na području obrazovanja te je dogovorena razmjena učitelja. Međimurski nastavnici iz osnovnih i srednjih škola poći će sredinom travnja na stručno usavršavanje u Graz.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska