Skip to content

Sanji Sarnavki uručena Nagrada Zagrepčanka godine

Posted in Vijesti Radija Kaj

ZAGREB – Nagrada Zagrepčanka godine aktivistici za ženska prava, Sanji Sarnavki uručena je u petak, 8. ožujka 2024. godine, prigodno na Međunarodni dan žena na svečanosti u zagrebačkoj Staroj gradskoj vijećnici. Javno priznanje je zaslužila zbog doprinosa feminističkoj mobilizaciji pri kršenju ženskih, ljudskih i dječjih prava, a posebno u slučajevima femicida i ugrožavanja sigurnosti žena i djece. – Moramo se boriti i dalje da sačuvamo ova prava, ali da i ih unaprijedimo, kazala je Sanja Sarnavka. Cijelo društvo, pogotovo muškarci, treba raditi na tome da se prava žena ne samo poštuju, već i unaprijede, istaknuo je predsjednik Gradske skupštine, Joško Klisović.

-Sanja Sarnavka je ikona borbe za ravnopravnost spolova, ljudska prava te prava žena i djece. Obilježila je jedno razdoblje kada su osviještene žene pokušavale popraviti svoj položaj u društvu, rekao je Klisović. Od ove godine Nagrada Zagrepčanka godine se ponovno dodjeljuje samostalno na Međunarodni dan žena, a ne u sklopu svečanosti povodom Dana Grada Zagreba kada se uručuju Nagrade Grada Zagreba.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska