Skip to content

Međimurska županija raspisala Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima

Posted in Vijesti Radija Kaj

ČAKOVEC – Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima raspisala je Međimurska županija. Tražitelj potpore mora ispuniti sljedeće uvjete: mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ne smije imati nepodmirene obveza prema proračunu Međimurske županije, predmet dodjele potpore mora se obavljati na području Međimurske županije, poljoprivredno gospodarstvo mora imati sjedište, odnosno prebivalište na području Međimurske županije. Zahtjevi za mjere po Javnom pozivu, zaprimat će se prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2024. godine, osim za proljetnu sadnju, za koju se zahtjevi zaprimaju do 30. lipnja 2024. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2024. godine. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda objavit će se u studenom 2024. godine.

Međimurska županija sustavno radi na razvoju i napretku poljoprivrede, te je potpora i pomoć poljoprivrednim proizvođačima na našem području. Sukladno tome, Program potpora poljoprivredi Međimurske županije provodi se u razdoblju 2021. – 2027., koji je sukladno zakonskim odredbama dobio pozitivno mišljenje Ministarstva poljoprivrede. Program potpora poljoprivredi provodi se s ciljem unaprjeđenja ruralnog prostora, poticanja konkurentnosti poljoprivrede i postizanja održivog razvoja ruralnih zajednica, povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje kroz ulaganje u preradu i razvoj  poljoprivrednih proizvoda, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, a obuhvaća mjere koje su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju državne potpore. 2022. godine je za poljoprivredne potpore isplaćeno 258.800 eura, dok je u 2023. godini isplaćeno 306 tisuća eura. Za ovu godinu, Međimurska županija je u županijskom proračunu osigurala čak 338.605 eura.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska