Skip to content

Međimurska Socijalna zadruga Humana Nova, jedna od najpoznatijih društvenih poduzeća u Hrvatskoj

Posted in Vijesti Radija Kaj

ČAKOVEC – Socijalnu zadrugu Humana Nova, jednu od najpoznatijih društvenih poduzeća u Hrvatskoj, koja se bavi socijalnom inkluzijom i održivim razvojem, posjetio je župan Međimurske županije Matija Posavec sa suradnicima.

Humana Nova, je na nacionalnom i međunarodnom tržištu prisutna već 13 godina, posvećena radnoj integraciji osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih skupina. Danas zapošljavaju 52 osobe od kojih je 29 osoba s invaliditetom te još 17 pripadnika ranjivih skupina, stvarajući uključivo radno okruženje i pružanjem podrške osobama s višestrukim životnim izazovima, Humana Nova doprinosi osnaživanju marginaliziranih skupina i kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Zadruga je neprofitno poduzeće, te svu dobit ulaže u razvoj poslovanja, stvaranje novih radnih mjesta i razvoj zajednice, a svojim djelovanjem aktivno doprinosi smanjenju siromaštva, održivom razvoju lokalne zajednice te očuvanju prirode. – Ovo je jedina Socijalna Zadruga u Republici Hrvatskoj koja zapošljava 60% osoba s invaliditetom i ponosan sam što je Humana Nova upravo u Međimurskoj županiji odakle šaljemo snažnu poruku humanosti i solidarnosti zajednice po čemu je Međimurje poznato, izjavio je župan Posavec.

Tijekom posjeta, bilo je prilike za razgledom proizvodnog pogona te se razgovaralo o budućim planovima i projektima koji bi mogli dodatno unaprijediti rad i misiju Humana Nove. Župan Posavec najavio je daljnju podršku Međimurske županije i svih njezinih institucija na projektima koji promiču održivi razvoj i socijalnu inkluziju.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska