Skip to content

Hitna medicinska pomoć u Kotoribi radi 24 sata, svih sedam dana u tjednu

Posted in Vijesti Radija Kaj

KOTORIBA – Novo radno vrijeme Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi je od 00,00 do 24,00 sata svih sedam dana u tjednu, umjesto, kao do sada, samo vikendima. Smjene u Ispostavi pokrivat će TIM 2, u kojem su dva medicinska tehničara. Novo radno vrijeme Ispostave u Kotoribi rezultat je nove mreže hitne medicine uspostavljene na državnoj razini, koja u Međimursku županiju donosi poboljšanja. Financiranje rada Ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Kotoribi u novom radnom vremenu bit će regulirano ugovorom o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Tim modelom rasterećuje se Međimurska županija koja je četiri i pol godine financirala rad kotoripske stanice hitne pomoći kao nadstandard na međimurskom području. Novom mrežom predviđeno je da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financira i jedan tim u Murskom Središću, koji je također Međimurska županija financirala sama od 2017. godine. Mrežom je također predviđeno i financiranje dvoje djelatnika u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza te jedan tim (T2) u pripravnosti za hitne prijevoze koji će se formirati i ugovoriti po stjecanju uvjeta. Otvaranjem ispostave Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u Kotoribi 24/7 podiže se standard na višu razinu.

Radio KAJ - Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska